МаркаGuantanamera Витола Chicos Дължина 112 мм Ринг 7.60 ринг Сила Лека Време 30 мин.
За консултация можете да се свържете с продуктовите специалисти от La Casa del Habano и Premium Cigars & Tobacco на тел.: +359 2 953 11 80, +359 889 300 091, и contact@kaliman.bg.

Описание

Най-малкият размер на марката, присъединил се към фамилията от мини пурети, които напоследък са силно застъпени в портфолиото на Habanos S.A.

Още предложения