Категории Категории

Филтри Филтри

Умидорът представлява кутия, шкаф или място за съхранение на пури. Климитизираното помещение /walk-in humidors/ и шкафовете обикновено се използват от търговци и заведения. За лична употреба, са по-подходящи умидорите във форма на кутия. Най-добрите производители използват като основен материал испански кедър, който поглъща повече влага и придава допълнителен аромат на тютюна, осигурявайки чудесни условия за отлежаване и стареене на пурите.

Всеки умидор е снабден с два основни компонента – овлажнител и хигрометър.

  • Овлажнителят може да бъде с гъбичка или под формата на кристали. Гъбичката е по-икономичния вариант, но кристалите поддържат по-добра влажност. Пълненето на овлажнителя става с дестилирана вода поне веднъж в месеца, а цялосната му подмяна се препоръчва веднъж на 2-3 години. Неговата функция е да произвежда/ отдава влага в умидора. Големината и броя на овлажнителите зависи от капацитета на умидора и късовете пури, които се съхраняват.
  • Хигрометърът измерва влажността на въздуха в проценти, а някои модели са снабдени и с термометър, за създаване на оптимални условия за съхранение на тютюна. Може да бъде аналогов или електронен. Аналоговите приличат на часовник и се налага периодично да бъдат калибровани, за да отчитат вярно влажността в умидора. Електронните имат много по-точни показания и не им е необходима настройка.

Според капацитета и функцията, умидорите се разделят на три основни вида – травъл умидор, хоум умидор и кабинетни умидори.

За да продължите, потвърдете, че имате навършени 18 години.
Благодарим ви за желанието да посетите сайта.

назад